09120712631 bimepoosh@gmail.com

بیمه های مهندسی

بیمه مهندسی تضمین کننده سرمایه در بخش خصوصی و عمومی بوده و رونق چرخه اقتصادی می باشد. این بیمه کلیه‌ افراد ذی‌نفع‌ در طرح‌های زیر بنایی‌، عمرانی‌ و صنعتی اعم‌ از صاحبکار، پیمانکار “اصلی‌ و فرعی”، مهندسین‌ مشاور، را در صورت‌ بروز حوادث‌ تحت پوشش قرار داده و خسارات‌ مادی‌ مورد بیمه‌ و غرامت‌ ناشی‌ از مسئولیت‌ مدنی‌ دست‌اندرکاران‌ اجرایی‌ در قبال‌ اشخاص‌ ثالث‌ را جبران می‌نماید.

بیمه با ایجاد امنیت خاطر و آرامش روحی، نگرانی ناشی از حوادث ناگهانی و پیش بینی نشده را در اذهان کمرنگ کرده و از این طریق به روان شدن چرخه کار و زندگی کمک می نماید. بدون پشتوانه و حمایت پوشش های بیمه ای، فعالیت بخش های مختلف اقتصادی نیز همراه با بیم و عدم اطمینان خواهد بود.

خدمات ویژه ما در بیمه های مهندسی

تیم متخصص بیمه پوش

همیاری توسط تیم متخصص

در فرآیند خرید، تیمی متخصص در زمینه مهندسی، حقوق و بیمه شما را یاری می دهد تا بیمه ای جامع و کامل متناسب با شرایط خود خریداری کنید.

صرفه جویی در هزینه بیمه پوش

صرفه جویی در هزینه

گروه بیمه پوش با توجه به داشتن نمایندگی همه شرکت های بیمه و ایجاد رقابت بین شرکت های بیمه، بیمه نامه شما را با پایین ترین نرخ ممکن تهیه می کند.

وکالت بیمه، بیمه پوش

پیگیری و اخذ خسارت

با توجه به اختیاراتی که که بیمه مرکزی برای کارگزاران بیمه داده است. گروه بیمه پوش می تواند وکالت شما را در زمینه بیمه بپذیرد و خسارات شما را پیگیری و از شرکت بیمه گر مطالبه کند.

بیمه های مهندسی
بیمه تمام خطر پیمانکاران CAR

بیمه تمام خطر پیمانکاران CAR

بیمه تمام خطر نصب EAR

بیمه تمام خطر نصب EAR

بیمه ماشین آلات و تجهیزات پیمانکاران CPM

بیمه ماشین آلات و تجهیزات پیمانکاران CPM

بیمه تضمین کیفیت ساختمان LDB

بیمه تضمین کیفیت ساختمان LDB

(بیمه عیوب اساسی و پنهان ساختمان)

بیمه تجهیزات الکترونیک EE

بیمه تجهیزات الکترونیک EE

بیمه شکست ماشین آلات MB

بیمه شکست ماشین آلات MB

بیمه سازه های تکمیل شده CECR

بیمه سازه های تکمیل شده CECR

بیمه فساد کالا در سردخانه DOS

بیمه فساد کالا در سردخانه DOS

(بیمه عیوب اساسی و پنهان ساختمان)

بیمه عدم النفع ناشی از شکست ماشین آلات MLOP

بیمه عدم النفع ناشی از شکست ماشین آلات MLOP

امتیاز دهی به این صفحه
بیمه های مهندسی

نام محصول: بیمه های مهندسی

توضیحات محصول: بیمه مهندسی تضمین کننده سرمایه در بخش خصوصی و عمومی بوده و رونق چرخه اقتصادی می باشد. این بیمه کلیه‌ افراد ذی‌نفع‌ در طرح‌های زیر بنایی‌، عمرانی‌ و صنعتی اعم‌ از صاحبکار، پیمانکار "اصلی‌ و فرعی"، مهندسین‌ مشاور، را در صورت‌ بروز حوادث‌ تحت پوشش قرار داده و خسارات‌ مادی‌ مورد بیمه‌ و غرامت‌ ناشی‌ از مسئولیت‌ مدنی‌ دست‌اندرکاران‌ اجرایی‌ در قبال‌ اشخاص‌ ثالث‌ را جبران می‌نماید.

5

امتیاز این صفحه

بازدید کننده عزیز لطفا یک دقیقه وقت گرانبهای خود را در اختیار ما قرار دهید و با امتیاز دهی به این صفحه ما را در اطلاع رسانی به مردم عزیز ایران یاری کنید. کاربران بازدید کننده از این صفحه امتیاز روبرو را به این صفحه داده اند.

امتیاز دهی کاربران
 • کیفیت محتوای مقاله
  درحال ارسال
 • کیفیت صفحه آرایی
  درحال ارسال
 • میزان مفید بودن مقاله برای شما
  درحال ارسال
 • کیفیت تصاویر
  درحال ارسال

ما را دنبال کنید

فرم درخواست مشاوره رایگان